GDPR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR)

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.2.2023.

Rekisterinpitäjä

Kepsut

Hyyryntie 371

45370 Valkeala

Y-tunnus: 3288289-6

Yhteyshenkilö: Marika Kepsu

kepsut.info(at)gmail.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, ylläpito ja kehittäminen.

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, tilausten vastaanottoon ja

käsittelyyn, palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan

tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen sekä maksujen keräämiseen ja perimiseen

asiakkailta sekä näihin liittyvään kirjanpitoon, mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn, tilausten,

toimitusten ja suoritusten arkistointiin sekä mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin

kohdistamiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhteeseen perustuva

oikeutettu etu sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsitellessämme kirjanpidollisista syistä sinua koskevia henkilötietoja, kuten esimerkiksi

palveluidemme tai tuotteidemme laskutukseen tai maksuun liittyen, ja sinun toimiessa

asiakkaanamme, suoritamme tätä käsittelyä Suomen kirjanpitolain asettamien lakisääteisten

velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai

muu puhelinnumero, kotiosoite, ostohistoria, maksukortin tiedot, sopimukset,

laskut, toimitukset. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi,

yhteyshenkilön nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Rekisterin tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään

kirjautumisen kautta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä

sosiaalisista medioista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja

kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista

lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen

toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä

velvollisuuksiaan.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi kirjanpitoa varten

tilitoimistolle tai viranomaisille asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien

toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä

rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän

oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi

käyttää tietosuoja-asetuksen (2016/679, ”GDPR”) mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä pyyntö

sähköpostitse osoitteeseen kepsut.info@gmail.com. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa

korjaamista tai täydentämistä ja oikeus vaatia tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa määritellyissä

tilanteissa tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa itseään

koskevien tietojen käyttöä kohdistettuun markkinointiviestintään.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja

hallinnollisin keinoin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan

syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat

oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja

toimeksiannosta työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja rekisterinpitäjään liittyvissä

tehtävissään.

Tutustu myös Holvi-verkkokauppa-alustan rekisteriselosteeseen.

Tietoja säilytetään vain tarvittava aika. Lisäksi joitakin tietoja säilytetään kauemmin lain

asettamien velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakaupan vastuiden osoittamiseksi.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan

toimittaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Evästeet helpottavat, parantavat ja

nopeuttavat verkkosivujemme selausta ja käyttäjäkokemusta.

Voit koska tahansa estää evästeiden käytön kokonaan tai osittain muuttamalla evästeasetuksia.

Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Evästeiden käytön estäminen

saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne

kokonaan.

Käytämme Metan eli Facebookin sekä Googlen seurantatyökaluja, joiden avulla voimme myös

kohdentaa markkinointia.